Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členské příspěvky mládeže

POZOR !

Od 1.1.2019 dochází k těmto úpravám členských příspěvků. Jelikož je nás stále víc a příspěvek dostáváme ve stejné výši musíme příspěvky (zatím) v 1.pololetí zvýšit. Proto plaťte zatím pouze za 1.pol 2019 a to buď v 6 měsíčních splátkách, 2 čtvrtletních nebo 1 pololetní splátce.

Prosím příspěvky na rok 2019 platit až 1.1.2019 a později!!!

Do 31.1.2019 nutno uhradit též roční poplatek ve výši 100Kč (členství FAČR) - prosíme platbu uskutečnit zvlášť a ke zprávě pro příjemce uvést jméno hráče a členství FAČR 2019.

formulář pro magistrát:

sport_prohlaseni 2019.docx

sport_prohlaseni 2019pdf.pdf

 

 

1.skupina 

-rodiče dětí s trvalým pobytem v Teplicích, kteří mají podepsané (neduplicitní) prohlášení pro příspěvek od města a město toto prohlášení uzná jako platné ! Ti kdo podepsané prohlášení dosud nemají, musí tak učinit nejpozději do konce února 2019. Formulář je na hřišti, kde budeme počínaje 15.1. každé úterý a čtvrtek mezi 16-17 hod. Formulář bude ke stažení také na fcb stránkách,

-rodiče dětí s trvalým pobytem v Srbicích.

-rodiče, kteří mají v klubu 2 a více dětí, kteří jsou řádně přihlášeni za člena klubu a mají v daném roce uhrazeno členství FAČR.

půlroční členský příspěvek 900 Kč, který lze uhradit ve čtvrtletních (450 Kč) nebo měsíčních (150 Kč) splátkách. Vždy musí být částka připsána na účet klubu do 20. dne v měsíci. Pokud to někomu nedělá problém, tak do konce ledna prosíme uhradit celou částku - hodně nám tím ulehčíte práci s případnou kontrolou.

2.skupina

všichni ostatní, kterých se netýká skupina 1.

půlroční členský příspěvek 1.500 Kč, který lze uhradit ve čtvrtletních (750 Kč) nebo měsíčních (250 Kč) splátkách. Vždy musí být částka připsána na účet klubu do 20. dne v měsíci. Pokud to někomu nedělá problém, tak do konce ledna prosíme uhradit celou částku - hodně nám tím ulehčíte práci s případnou kontrolou.

Číslo účtu u ČSOB  275477721/0300 jako variabilní symbol uveďte ID, pokud ho neznáte, tak rodné číslo a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a období za které platíte (Jan Dik 01-03.2018)!!!!!!!

Proti dlužníkům bude postupováno dle vnitřních směrnic klubu.

 

Příspěvky je nutno uhradit vždy do 20.dne daného měsíce.

Jelikož v 1.pololetí dostáváme pouze příspěvek od obce, která činí 156Kč na 1 hráče na měsíc, tak je jasné že tuto finančně náročnou část roku, kdy většina týmů trénuje v halách a tělocvičnách a zúčastňuje se ne zrovna levných turnajů, budeme muset pokrýt i z \Vašich členských příspěvků.  Na dokopné situaci vyhodnotíme a můžeme příspěvek upravit dle aktuální finanční situace (to už budeme vědět které dotace a v jaké výši obdržíme).

Nikdy v daném roce neplaťte příspěvky na rok další. tzn, že v roce 2018 neplaťte za leden 2019 atd.